Hình dán trên phương tiện giao thông Cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Vehicle Signage Designer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Design an Advertisement Suggest placement of logos on car to make the car look good. Both flashy and subtle designs are welcome, we have not decided which way to go. Marzec Trading Logo should be dominant (more visible). Pictures of car and logos are attached for download. Own pictures of the Kia Optima SW GT-Line 2017 can of course be used. 5 Thiết kế đồ họa, Hình dán trên phương tiện giao thông Oct 19, 2017 Hôm nay29n 3g ₫2409091
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »