Đang Thực Hiện

BTS Template Creation - Urgent

Need a template created in BTS based on a Template Monster template.

This is an Urgent Project and will be accepted today.

Regards

Andrew

Kỹ năng:

Xem thêm: template c, bts template, urgent!, c# template, c template, bts, Andrew, will template, kerul4u, urgent template, template n, template project, based template monster, template template monster, based template, need creation, template bts, urgent need, accepted, need template, template monster, template creation, creation project, project monster template, bts creation

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Bridgend, United Kingdom

Mã Dự Án: #41618

Đã trao cho:

kerul4u

Dear sir, thanx for giving us oppertunity for bidding on your project.. plz view pmb for more details

$90 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
2.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

shankar1413

Hi, pls check PMB

$100 USD trong 1 ngày
(117 Đánh Giá)
4.1
aig

can b done.

$90 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.4
MediatreeTn

ok no problém

$100 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
0.0