Đã Đóng

[login to view URL]

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

gyurisc

I can do this using AWS Rekognition and the plant API you mentioned. I am a bubble developer looking for the very first assignment

$20 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0