Đã Đóng

daylight report

a report on how daylight affects a chosen architecture building, looking at sunlight and skylight. using photography to show the change in light like a sun diagram

Kỹ năng: 3D Modelling, Kiến trúc xây dựng, Viết báo cáo

Xem thêm: daylight report, light writing photography, architecture building, writing architecture, report using, writing diagram, report writing building, shakiraa, architecture writing, architecture diagram, sunlight, diagram eai using, change diagram

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) new york, United Kingdom

Mã Dự Án: #1618499

0 freelancer đang chào giá trung bình £ cho công việc này

xazoo

consider it done,thanks

£45 GBP trong 2 ngày
(126 Đánh Giá)
7.0