Đã đóng

DORMITORY BUILDING DESIGN

Dự án này đã được trao cho krishancool với giá $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

DESIGN THE EXTERIOR AND MODIFY THE INTERIOR ROOMS TO UTILIZE TOTAL AREAS OF EACH FLOOR. 2ND FLOOR WITH ROOF DECK (PROVISION UP TO 5TH FLOORS)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online