Còn mở

False Ceiling

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹718055 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹500000 - ₹1000000 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

we have projects regarding interior designing and exterior designing, need some one to work with us currently on project basis

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online