Đã đóng

Loft Conversion Drawings

Dự án này đã được trao cho vorteksIndia với giá £70 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Drawings for a loft conversion Including dormer. I would like 2 bedrooms, 1 with ensuite and one other Bathroom/ Shower room. Please give me prices for both 2d and 3d drawings. I would like this to be done as soon as possible, so please contact me once you have reviewed the drawings. Thank you

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online