Đã hoàn thành

Redraw Architech Plans from PDF

Dự án này đã kết thúc thành công bởi carlosequeipoa với giá R12000 ZAR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R21000 ZAR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Need to redraw the attached documents to a Revit file.

Need it to be done within 2 days.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online