Đã Đóng

Lake House Addition

We need architectural drawings for a 26x16 two story addition that we want added to our home.

Kĩ năng: Kiến trúc xây dựng, Thiết kế nội thất, AutoCAD, AutoCAD Architecture

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Wickliffe, United States

ID dự án: #33718099

54 freelancer chào giá trung bình$922 cho công việc này

(491 Nhận xét)
9.6
(492 Nhận xét)
9.6
(279 Nhận xét)
9.0
(108 Nhận xét)
7.9
(89 Nhận xét)
7.7
(400 Nhận xét)
7.6
(106 Nhận xét)
7.6
(78 Nhận xét)
7.0
(36 Nhận xét)
7.1
(103 Nhận xét)
7.3
(120 Nhận xét)
7.0
(169 Nhận xét)
7.2
(109 Nhận xét)
7.2
(81 Nhận xét)
7.0
(111 Nhận xét)
7.2
(47 Nhận xét)
6.8
(51 Nhận xét)
6.9
(34 Nhận xét)
6.6
(12 Nhận xét)
6.5
(55 Nhận xét)
6.6