Đã Đóng

Modern house design

I need a modern house on 3 floors. Large living, dining & open kitchen on ground floor w 2 bedrooms & 2 bathrooms. 1st floor 4 bedrooms 3 bathrooms, 2nd floor 2 bed 1 bathroom + large terrace and a tv room. Balconies, large windows. Wow factor

Kĩ năng: Kiến trúc xây dựng, Thiết kế nội thất, Tạo hình 3D, AutoCAD, Thiết kế Nhà

About the Client:
( 1 Nhận xét ) Teddington, United Kingdom

ID dự án: #32648688

55 freelancer chào giá trung bình$1460 cho công việc này

(711 Nhận xét)
9.9
(678 Nhận xét)
9.9
(327 Nhận xét)
9.0
(395 Nhận xét)
8.4
(155 Nhận xét)
7.7
(130 Nhận xét)
7.9
(499 Nhận xét)
7.9
(103 Nhận xét)
7.8
(425 Nhận xét)
7.6
(114 Nhận xét)
7.6
(240 Nhận xét)
7.7
(358 Nhận xét)
7.6
(87 Nhận xét)
7.5
(104 Nhận xét)
7.4
(143 Nhận xét)
7.3
(34 Nhận xét)
6.9
(32 Nhận xét)
7.1
(128 Nhận xét)
7.0
(128 Nhận xét)
7.3
(141 Nhận xét)
6.7