Đã Đóng

I need an architect

I need some one to draw up a HMO plan to submit to council

Kĩ năng: Kiến trúc xây dựng, AutoCAD, Thiết kế nội thất, CAD/CAM, Tạo hình 3D

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Harrogate, United Kingdom

ID dự án: #34749923

12 freelancer chào giá trung bình£399 cho công việc này

(159 Nhận xét)
7.4
(164 Nhận xét)
7.0
(141 Nhận xét)
7.1
(160 Nhận xét)
6.9
(84 Nhận xét)
6.3
(9 Nhận xét)
5.7
(68 Nhận xét)
5.9
(148 Nhận xét)
6.1
(25 Nhận xét)
5.7
(3 Nhận xét)
4.2
(1 Nhận xét)
1.2
(0 Nhận xét)
2.8