Đã Đóng

Painter decorator

Job Description:

Need a decorator to paint the walls of my living room

Kĩ năng: Kiến trúc xây dựng, 3D Modelling, Thiết kế nội thất, Vẽ tranh

Địa điểm: Stockholm, Sweden

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Stockholm, Sweden

ID dự án: #35391922