Đã Đóng

1537 Skeet club road

build homes on vacant lot it is inside city limits has been cleaned and ready to put up homes

Kĩ năng: Kiến trúc xây dựng, Thiết kế Nhà, Thiết kế nội thất, CAD/CAM, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) High Point, United States

ID dự án: #33758559