Đã Đóng

bounce back processing update

Bounce back processing update project

We need server with email will bounce back to email server, and track in web server

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: update project, processing, bulk processing, bounce email, bounce project, bounce server, server marketing email, processing bounce emails, email bounce, bounce processing, email bounce processing, bounce, email bounce project, project bounce, track web project, need project, need project traffic information, need project asp 2005, web banners need contract, web portal development project

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Petaling Jaya, Malaysia

Mã Dự Án: #1661264

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

osmanbsd

Details in PM.

$300 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
5.7