Đang Thực Hiện

Email marqketing

This is a proyect for azeem ahmed, to instal Jomla software which be paid 60$.

Jomla mail marketing will beinstall in my hosting. Giving him permision to access my computer through teamviewr

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà

Xem thêm: jomla, email hosting, azeem, mail marketing software, paid instal, email marketing hosting, bulk hosting, hosting bulk, bulk marketing email, email hosting companies spain, access bulk email, hosting company marketing director, bulk email hosting safe, web hosting company marketing, bulk email access, bulk email hosting plan, bulk mail software, bulk email marketing software, email access, access email, bulk friendly email hosting

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) madrid, Spain

Mã Dự Án: #1627595

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

azeemahmed

Dear please read pmb

$60 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
3.5