Đang Thực Hiện

5.000 likes in facebook.

Hello!

I need [url removed, login to view] Facebook "likes" in a simple Facebook application within 5 days.

Profiles must have at least 20 friends each.

Can you do it?

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: facebook bulk, bulk facebook marketing, 100 000 likes, need bulk facebook, bulk likes, bulk marketing facebook, need 100 likes, likes 100, need simple facebook, 000 need likes, can likes, 000 likes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Narayangonj, Bangladesh

Mã Dự Án: #1061652

Đã trao cho:

CLAPS

************PLEASE CHECK PMB*************

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

DLX

*****************PLEASE CHECK PMB*************************************************

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
wingedove

Sending a private message you way.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0