Đang Thực Hiện

Need Content Writer marketing team

Đã trao cho:

moon87

check my pmb

$250 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

lovewriting2011

Hi, I am an online writer with a strong marketing skill. I can use words in to cash. Please SEE PM for PM proposal. Thanks!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0