Đang Thực Hiện

Project for jmking

this project is for 'jmking' only, for pre-arranged work. please do not bid unless you are jmking. thank you!

Kĩ năng: Tiếp thị đại trà

Xem nhiều hơn: bulk project work, marketing project work, bulk marketing project, bid marketing project, bid website art work, bid tech design work, bid visual effects work, bid word processing work, bid custom design work, bid structural engineering work, webmasters bid ecommerce website work, bid graphic design work churches, bid data entry work, bid software testing work

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) Torquay, United Kingdom

ID dự án: #1711211

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

jmking

You got it!

£20 GBP trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
2.8