Đã Đóng

b2b with php or open source like joomla

Site B2B

User can buy and sell to each other

Process: sell-buy-auction like ebay-rent

Category and products

Product can have standard definition like ebay or other web site

Product depending as category can have different definition as table

Related product

For each product we can define different related products

1-old 2-new 3-simmilar 4-child 5-cross reference

Product and related we can upload at excel or csv or anything u suggested

When upload at csv or .. also if give link for pictures uploaded

Kĩ năng: Tiếp thị đại trà

Xem nhiều hơn: b2b php open source, php b2b open source, b2b open source, php open source b2b, open source b2b, b2b open source php, joomla b2b, open source b2b php, open-table, ebay bulk product upload, source buy, source product, product source, like ebay, B2B Marketing, php process csv, joomla open excel, open auction, cross sell, open buy open sell, php table csv, php excel csv, csv bulk upload ebay, excel joomla site, open buy sell

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) North York, Canada

ID dự án: #1706169

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

sourabgupta01

please check pm

$1500 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0