Đã hoàn thành

accounting help

Được trao cho:

$5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
2.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

ACMAuk

I am Chartered Management Accountant from Chartered Institute Of Management Accountant UK and Chartered Global Management Accountant from American Institute of CPAs having 6 years of professional experience in preparin Thêm

$8 USD / giờ
(178 Nhận xét)
6.7
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0