Đã hoàn thành

Analyze some data -- 3

Đã trao cho:

$400 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
3.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $483 cho công việc này

Vinicius777

Greetings! I'm an accountant and I'm currently taking data science courses from Microsoft. Feel free to visit my profile and contact me on chat. Relevant Skills and Experience - Excel - SQL Proposed Milestones $555 U Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
xahur

A proposal has not yet been provided

$495 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0