Đã Đóng

Business Analyst with Construction Portfolio

The profile should have construction business life cycle experience in SAP Implementation

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh, Giám sát công trình

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saudi Arabia

Mã Dự Án: #14895807