Đã Đóng

Business writing expert -- 2

I need the Business writing expert for multiple projects. Details will be discussed.

Kĩ năng: Phân tích kinh doanh, Research Writing, Kế hoạch kinh doanh, Viết bài kinh tế, Viết báo cáo

Về khách hàng:
( 612 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34006314