Đã Đóng

Financial Analysis and Report

I am looking to get a report done on a company based on their 2017 Financial report. It should take no more then an hour. Looking for someone to analyse the report and write an overview of their performance over the past year, as well as pontential and investment attractiveness. Let me know if you're interested in this hour long task.

Kĩ năng: Phân tích kinh doanh, Phân tích tài chính, Thị trường thương mại, Kế hoạch Tài chính, Nghiên cứu tài chính

Địa điểm: Australia

Xem nhiều hơn: financial analysis report outline, how to write a financial analysis paper, sample financial analysis report excel, financial analysis report template word, company analysis report example, financial analysis report pdf, how to write a financial report example, how to do a financial analysis, financial analysis report recommendation, headings financial analysis report, financial analysis report client, structure financial analysis report, financial analysis report publishing, report style 1500 words financial analysis, profitability financial analysis report

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

ID dự án: #14910979

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$20 AUD / giờ
(7 Nhận xét)
3.6