Đã Đóng

Hire BDA for UK base Company

We want to Hired UK base BDA.

we will give partnership and basic salary.

We want to Wordpress and Mobile Application contract for one of my Uk Client.

Kĩ năng: Phân tích kinh doanh, Business Management, Bán hàng, Leads, Local Job

Địa điểm: London, United Kingdom

Về khách hàng:
( 10 nhận xét ) Bhavnagar, India

ID dự án: #33965327

2 freelancer chào giá trung bình₹65625 cho công việc này

(15 Nhận xét)
4.6
(4 Nhận xét)
3.8