Đã Đóng

Làm việc nhập liệu

2 freelancer đang chào giá trung bình $178 cho công việc này

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
minhsang1996qn

I'm free at night to input and analyze data for you but I still do not know what you want to record.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0