Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Phân tích số liệu Công việc liên quan đến tài chính

Phân tích kinh doanh

ID dự án: #13951180

Về dự án

Dự án từ xa 6 năm trước đang mở