Đã Đóng

Do some data entry

6 freelancer đang chào giá trung bình Rp175333 cho công việc này

Rp250000 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aravindlee

Hi sir plse give me an opportunity, I will finish perfectly

Rp100000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ma1mink3

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ANIL0109

I will do the work at 90% accuracy and i have experience in data entry

Rp102000 IDR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Rp100000 IDR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0