Đã Đóng

Do some data entry -- 2

I have a data analysis task. From different collected data from different fields. I want to do different calculation to make analysis on it.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nepal

Mã Dự Án: #14822687

2 freelancer đang chào giá trung bình $52778 cho công việc này

$50000 USD trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0
$55555 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0