Mở

Do some data entry

Menganalisa sejumlah data Menganalisa data untung mengetahui apa yang terjadi di dalam ruang lingkung kegiatan operasional

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm: learn data entry free, companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14889256

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

SolutionCivil

A proposal has not yet been provided

$95 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dinesh60

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kshanor

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0