Đang Thực Hiện

Do some data entry

I have a data analysis task.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh

Xem thêm: want someone data entry, companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Arab Emirates

Mã Dự Án: #14905129

Đã trao cho:

$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

akhalifa92

I can do data analyses, but i need to know the task. Relevant Skills and Experience Experienced with Microsoft office suite Critical thinker and active observer Problem sensitivity Organized and punctual Able to mult Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
latriciacortes

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Soyti

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0