Đã Đóng

Do some data entry

13 freelancer đang chào giá trung bình ₹1145 cho công việc này

sabuj2799

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Skiflakes14

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kathirvelgopal20

Kathirvel Relevant Skills and Experience I am very intelligent in operating computer

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
scdhaka18

A proposal has not yet been provided

₹1450 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AlfredPaul

A proposal has not yet been provided

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rameshgangula02

1000 rupees in 2 days Relevant Skills and Experience I have an experience of 2 years in BI Analysis tool Qlikview. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ahmedamribrahem

.. Relevant Skills and Experience // Proposed Milestones ₹1300 INR - ...

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rohanbagra

A proposal has not yet been provided

₹1490 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1000 INR trong 40 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rabiasagheer759

A proposal has not yet been provided

₹750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mahraqeeb

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0