Đã đóng

Find Leads on Indonesia semiconductor demand

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $425 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

1) Leads finding in uninterruptible power supply, welding machine maker in Indonesia.

2) Market share of local development design in Indonesia Vs imported units.

3) Trading market for semiconductor in Indonesia

4) Demand of UPS and Welding machine in Indonesia

5) Demand of semiconductor parts ie. IGBT and MOSFET by UPS and Welding machine maker.

We have interested in Indonesia market which has grown consistently. We are Semiconductor company that manufacture and sell IGBT, IGBT MODULE, ICs, Transistor, Diode and so on.

Recently we want to go into Indonesia Welding machine market. And we expect that our IGBT or IGBT Module is used in Welding machine. So we need the followings information ;

1. Welding machine’s market Information in Indonesia

1) Market growth by year & prospect

2) Market’s scale, sales, import and export structure & ratio

3) Market sharing & structure of competition, replacement period & after service Welding machine - sales amount & sales quantity, kinds (high price & low price)

2. Business partner Information

1) Partner types : Agent, Distributor, Welding machine Manufacturer &, Manufacturer’s agent and so on.

2) Information : The above's Name, Sales, Profit & loss, Market share & Rank, Purchases Division person & Tel No., Address. Etc,.

Thank you. We have interested in Indonesia market

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online