Đã Đóng

Business, Accounting and Legal

I need some help with my business. Need a BDM who can get us a lead Generation Project.

Below are the project details.

*Need project from below countries only.

-----USA,ANZ & UK only----

This will be a commission based project.

Kỹ năng: Kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: update details soon, business intelligence legal writing, translation business accounting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14822864

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹41666 cho công việc này

₹41666 INR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0