Đã Đóng

Business, Accounting and Legal

Membantu dalam proses pembuatan perizinan usaha (IRT).

Kỹ năng: Kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: microsoft small business accounting, microsoft business accounting, free business accounting logo, compute business accounting, business intelligence legal writing, translation business accounting

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14828072

2 freelancer đang chào giá trung bình Rp205000 cho công việc này

ahmedmees2000

I will be very pleased to have this job and i promise that i will do my best to have your satisfaction. Ahmed Mays

Rp160000 IDR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rp250000 IDR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0