Đã Đóng

Help me with my business

I need some help with my business.

Kỹ năng: Kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: looking business development help, business plan help, help urgently need rupees, local business results help

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14800778

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1360 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.3
₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sbhrugu

I'm an entrepreneur. expert in business registration . I could Consultant you. I'm from Cochin, India

₹1450 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
swetrajdas

With consulting background, i am sure i will be able to help you.

₹1450 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0