Đã Đóng

I need a business plan writer

Looking into purchasing a business and would like someone to write the business plan

Kĩ năng: Kế hoạch kinh doanh, Phân tích kinh doanh, Viết bài kinh tế, Research Writing, Article Writing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Edinburgh, United Kingdom

ID dự án: #33964514