Đã Đóng

plan de negocios para tienda de cases y accesorios

2 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

jarvis74

I have experience in writing business plans and my girlfriend speaks Spanish and can help translate if needed.

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lilimc86

A proposal has not yet been provided

$165 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0