Business Letter

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $12 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I need someone to write me 4 business letters. I will give the topic. It's like claim,request, replying request, replying claim. I need it by Friday night

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online