Đã hoàn thành

Need business plan guide

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rohan24692 với giá RM82 MYR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Objective : draft an business expansion proposal for Bread Walker Sandwich in order to request fund from investor.

Reason of hire : i have no idea about the structure of business plan. I need a guideline for me to fill in all the content.

To be precise, I just need sample business plan that fit our needs, F&B type, raise fund from investor, then use the fund to purchase extra equipment.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online