Đã Đóng

Mobile cklass

Aplicación Android

Kỹ năng: Tìm nguồn người mua

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mexico

Mã Dự Án: #14811993

1 freelancer đang chào giá trung bình $5950 cho công việc này

zrandhawa

Please send me the full details Relevant Skills and Experience Android NDK/SDK, Java and c++ Proposed Milestones $6111 MXN - Full project

$5950 MXN trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0