Đã Đóng

PokerSolutions

need blackjack offline game on delphi or c for kiosk stations

Kĩ năng: Lập trình C, Delphi

Xem nhiều hơn: pokersolutions, kiosk, blackjack, delphi kiosk, game blackjack, Delphi Game, stations, delphi delphi, game delphi, need kiosk

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rosh ha ain, Israel

ID dự án: #50679