Cancelled

Quantum Computing

* Please see attached.

~ Involves writing, Physics +Quantum Computing

TO ALL WHO BID:-

** PLEASE OPEN QUANTUM.TXT. It tells you the specifications of the project. **

THE DEADLINE IS ALSO STATED IN THIS DOCUMENT. IT IS VERY SHORT - ONLY 10 - 15 LINES.

Thanks.

Kĩ năng: Lập trình C, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Thiết kế đồ họa, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: quantum design, Quantum, physics writing

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) San Ramon, United States

ID dự án: #12763