Đã Hủy

Quantum Computing

* Please see attached.

~ Involves writing, Physics +Quantum Computing

Kỹ năng: Lập trình C, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Thiết kế đồ họa, Quản trị hệ thống

Xem thêm: quantum design, quantum, physics writing

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) San Ramon, United States

Mã Dự Án: #12763