Đang Thực Hiện

p2p application

An application that will connect to gnutella and eDonkey2000 networks, perform searches according to user demands and sort the results.

Kĩ năng: Lập trình C, Java

Xem nhiều hơn: application, searches, gnutella p2p, gnutella, java p2p, application will, user java, p2p networks, p2p java, p2p application, java networks, application java, connect application java

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Athens, Greece

ID dự án: #48872