Đã Hủy

Outlook messages(msg) editor

MS Outlook message editor, edit .msg format source directly(in HEX), add/modify custom Internet headers.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Delphi, Java, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: outlook msg editor, msg editor, outlook message msg editor, msg outlook editor, edit msg, msg editor outlook, custom internet headers, outlook msg, outlook add, msg, editor java, editor|, msg format, hex editor, edit source, msg outlook, outlook java, outlook msg format, edit messages, message outlook, internet add, add outlook, outlook message, hex hex, modify java source

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #58922