Đã Đóng

PDA/desktop invoice/inventory software

need a inventory/invoice software program for pda. the data of which can also be stored on the desktop or [url removed, login to view] be in Visual Basic, C, C++ or Java. the invoce can also be in MS access or excel.

regards

shahzi

Kĩ năng: Lập trình C, Nhập liệu, Java, Thiết lập Bản thảo, Visual Basic

Xem nhiều hơn: invoice java desktop, pda inventory software, or desktop, INVOCE, software-program, software program, software Java, software c++, software c#, PDA, java+excel, java excel, java desktop, invoice, inventory program, excel java, excel inventory, desktop a, C# software, c# desktop, java invoice, invoice access excel, excel invoice inventory, java program inventory, invoice software server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) tampa, United States

ID dự án: #34151