Đã Đóng

SIP softphone Platform undependent + Java Mobile + PDA

Trying to create softphone that works under any platform.

Windows, MAC, Linux, Pocket PC, Smart phones, Symbian, Java phones, ...

Kỹ năng: Lập trình C, Java, Javascript, Màn hình Windows

Xem thêm: sip softphone java mobile, smart platform, softphone pda, java mobile sip softphone, softphone mobile java, softphone, sip softphone, pocket, pda, mobile platform, mobile java, java mobile, java c, c java, trying, linux windows mac, mac platform, sip mac, symbian mobile, works smart, symbian sip mobile, java phones, linux smart, mac java, mac linux

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #11761