Đã Hủy

Mail Transfer Agent (MTA) for Outlook.

Mail Transfer Agent (MTA) for Outlook. Work with Outlook -process outgoing email messages before sending it to ISP server(allows edit email headers).

No required to process incoming mail messages, incoming mail comes from a ISP directly to Outlook. Single executable.

Kĩ năng: Lập trình C, Xử lí dữ liệu, Javascript, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: mta outlook, directly, transfer, email sending process, Agent, outlook mail server, email agent, outgoing email, isp server, outlook sending, mail incoming, transfer server server, mta email, outgoing, incoming email, mail transfer, incoming, mail javascript, mta mail agent, email mta, mail transfer agent, outlook server javascript, edit messages, transfer work, server javascript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #41970

3 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

Andrewmyk

Hello! Pls look PMB

$45 USD trong 0 ngày
(16 Nhận xét)
5.2
kerrisg

The bid amount and time are accurate.

$80 USD trong 7 ngày
(18 Nhận xét)
5.1
v0id

see to my pmb

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0