Đã Đóng

Forex Trading platform

I am looking for programmers for building advanced forex trading software similar in functionality with [url removed, login to view] and metaquotes.net.

Kĩ năng: Lập trình C, Linux, Quản lí dự án

Xem nhiều hơn: trading, trading c, metaquotes, forex , forex trading, linux forex trading platform, forex trading platform, net trading platform, trading platform net, similar forex, net forex, looking forex, trading net, platform linux, forex trading linux platform, trading linux forex, software similar, net trading platform, net programmers, forex trading software, forex software programmers, forex com linux, trading platform forex, linux trading platform forex, saxobank

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) dubai, United Arab Emirates

ID dự án: #42988