Đã Đóng

Motorola E680 programming

Im looking for someone fimiliar with e680i to make some installs and modifications to C5ABP.

please Bid if youhave expirience with that phone

Kĩ năng: Lập trình C, Linux, Mobile App Development, Không dây

Xem nhiều hơn: e680 programming, programming if, programming for linux, if programming, bid programming, motorola, installs, bid for programming, expirience, programming bid, phone programming, linux phone

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Hod Hasharon, Israel

ID dự án: #42728